/

Publiceringsdatum: 16 december 2020

Åtgärdsarbetet mot övergödning i Mörlandaån, Mellbyån och Svartån går framåt

Vattenrådets studiebesök vid Mellbyån 2020-10-12. Foto: Monica Dahlberg.

Bild från vattenrådets studiebesök vid Mellbyån 2020-10-12. Foto: Monica Dahlberg.

Säveåns vattenråd har under hösten anlitat en konsult som planerat och detaljprojekterat åtgärder i Mellbyån, Mörlandaån och Svartån. Vattenrådet kommer att arbeta vidare med resultaten från projektet.

Efter att ha fått medel från havs- och vattenmiljöanslaget kunde vattenrådet anlita konusultföretaget Enviroplanning för att planera och projektera åtgärder mot övergödning i de tre vattendragen. Projektet har resulterat i två rapporter med sammanlagt ett tjugotal åtgärdsförslag som kommer att arbetas vidare med. Med koppling till detta arbete genomfördes också ett studiebesök vid Mellbyån under ledning av Jenny Leonardsson, kommunekolog hos Alingsås kommun, där generella och områdesspecifika utmaningar med vattenförvaltning diskuterades.

Rapporterna, tillsammans med en sammanfattning från höstens studiebesök finns att läsa i sin helhet finns under publikationer.

 

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen