/

Representanter i Säveåns vattenråd

Borås stad
Ledamot:
Karl-Eric Nilsson (C), Tel: 070-644 71 58
Matilda Chocron, Tel: 033-35 30 13
Ersättare: 
Stefan Medin (M), Tel: 070-242 58 63
Kjell Johansson, Tel: 033-35 73 54

Vårgårda kommun
Ledamot:
Kristian Olsson (KD)
Fredrik Bergman, Tel: 0322-60 07 30

Ersättare:
Daniel Andersson (S)
Bengt-Arne Johansson

Alingsås kommun
Ledamot:
Björn Albinsson (KD)
Jenny Leonardsson, Tel: 0322-616061
Ersättare:
Peter Norlander (S)
Thomas Lenberg, Tel: 0322-61 72 50

Lerums kommun
Ledamot:
Robert Blomberg (C), Ordf. Tel: 073-626 06 10
Gunilla Rådman, Tel: 0302-52 15 72
Ersättare:
Olle Adolfsson (S)
Åsa Bergsten, Tel: 0302-52 14 70

Partille kommun
Ledamot:
Hadar Kronberg (M), Tel: 031-792 98 99
Martina Wetterlund, Tel: 031-392 20 61(tjl.)
Ersättare:
Vakant (Pol.)
Vakant (Tjp.)

Göteborgs Stad
Ledamot:
Gunilla Clancy
(C),  Tel: 073-980 07 23
Josefine Evertsson, Miljöförvaltningen, Tel: 031-365 58 52
Ersättare:
Emil Nilsson, Park och natur, Tel: 031-365 58 52

Naturskyddsföreningen
Ledamot:
Stefan Bydén, Tel: 070-672 20 80
Ersättare:
Stefan Larsson, Tel: 072-700 59 64

Fiskevårdområdesföreningar (FVO)
Ledamot:
Bo Johansson (Mjörns FVO), Tel: 070-270 18 34
Andrea Zackrisson Green (Mjörns FVO, Vik), Tel: 070-299 46 81
Ersättare:
Leif Gustafson (Aspen-Säveån FVO), Tel: 0302-128 98
Hans Cagner (Antens FVO), Tel: 070-966 43 03

Sportfiskarna
Ledamot:
Niklas Wengström, Tel: 072-182 72 97
Ersättare:
Per-Erik Jacobsen, Tel: 031-83 44 60

Industrirepresentant
Ledamot:
Angelica Lindström, SKF, Tel: 031-337 18 42

Lantbrukarnas riksförbund
Ledamot:
Lennart Larsson, Tel: 070-560 44 97
Ersättare:
Morgan Svensson, Tel: 070-832 69 83

Södra skogsägarna
Ledamot:
Bertil Svensson , Tel: 070-951 95 79
Ersättare:
Jonas Brandström, Tel: 070-833 03 51

Vattenkraftsägare
Ledamot:
Stefan Börjesjö (Alingsås Energi AB)
Ersättare:
Lars Henriksson, mindre kraftverksägare

Länsstyrelsen Västra Götaland
Emelie Möllersten, Tel: 010-224 46 53

Göteborgsregionens kommunalförbund
Anton Hall, sekr/åtgärdssamordnare (fr 2021-08-10)

Göta älvs vattenvårdsförbund
Monica Dahlberg
,  Tel: 031-335 54 79

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen