/

Representanter i Göta älvs vattenråd

Vänersborgs kommun
Daniel Larsson, Kretslopp & vatten

Trollhättans stad
Sofie Lindblom, Miljökontoret, Kommunekolog
Vakant, Trollhättan Energi AB

Lilla Edets kommun
Mikael Asplund, Miljö- och byggförvaltningen

Ale
Maria Magnusson, Kommunekolog

Kungälv
Maria Hübinette, VA 
Jenny Andersson, Miljöskyddskontoret 
TorBjörn Nilsson, Miljöstrateg

Göteborgs stad
Johan Löfgren, (M), ordförande
Kristina Holm, Kretslopp och vatten
Lena Blom, Kretslopp och vatten
Johan Erlandsson, Miljöförvaltningen
Björn Källström, Sjöfartsmuseet i Göteborg

Öckerö kommun
Linnéa Rösiö

Gryaab AB
Cecilia Press

Göteborgs Hamn AB
Jenny Gwes

Industrirepresentant
Evalotta Stolt, Nouryon PPC

LRF
Åke Niklasson

Naturskyddsföreningen
Bo Svärd, Naturskyddsföreningen i Göteborg

Sportfiskarna
Niklas Wengström

Södra skogsägarna
Maria Lennartsson
Stig Samuelsson, (Ersättare)

Vattenfall Göta älv AB
Björn Hallblad

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ragnar Lagergren, Kontaktperson

Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (GR)
Monica Dahlberg, sekreterare

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen