/

Vattenrådet för Bohuskusten

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) är en ideell förening som är öppen för kommuner, föreningar, företag och enskilda personer längs med Bohuskusten som vill vara med och verka för en god havsmiljö.

VRBKs ansvarsområde, vattenrådsområde, bestäms utifrån EUs vattendirektiv. Tanken är att utgå från vattnets väg och inte från administrativa gränser. Vattenrådet är en samverkansplattform där man kan diskutera gemensamma vattenfrågor och där man kan fånga upp lokal kunskap och synpunkter om hur vattnet mår.

Myndigheter ska kunna lyfta frågor där de önskar delaktighet samtidigt som vattenrådet ska kunna vidareförmedla den kunskap som finns på lokal nivå tillbaka till myndigheterna. Genom samverkan med Vattenmyndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen arbetar VRBK för att vi alla lever upp till EUs vattendirektiv och det marina direktivet.

Sammansättningen i ett vattenråd bör spegla de lokala förutsättningarna och vattenrådet arbetar med att få en så bred förankring som möjligt.

En särskilt viktig uppgift är att ge förslag på åtgärder och hur de ska genomföras.

VRBK håller även i samverkansplattformen Vattenrådssamverkan i väst (VRSV). Utöver VRBK ingår Bäveåns, Dalslands kanals, Emningsåns, Dalsbergså/Holmåns och Gullmarns vattenråd i samverkan. Ambitionen inom VRSV är att årligen anordna gemensamma seminarium och diskussioner.

VRBK's stadgarPDF

VRBK's styrelse 2020

Ordinarie ledamöter

Ewa Lavett (ordförande),

Ingela Sörqvist (vice ordförande)

Roland Utbult

Sofia Stengavel

Anna Selse

Niclas Åberg

David Skälegård

Adjungerad, Länsstyrelsen, Marcus Stenegren

Ersättare

Inge Löfgren

Agneta Stenberg

Bo Svärd

Lars Tysklind

Valberedning

Carl Dahlberg, Lysekil, dahlberg.cmo@gmail.com

Marie-Louise Johansson, Borealis group, marielouise.johansson@borealisgroup.com

Göran Ohlsson, Öckerö kommun, (L), goran.ohlsson@ockero.se

Medlemmar:

Kommuner (kontaktperson)

Strömstads kommun (xx)

Munkedals kommun (Magnus Karlsson)

Tanums kommun (Lilja Gunnarsson)

Sotenäs kommun (Magnus Karlsson)

Lysekils kommun (Per Olsson, Magnus Karlsson)

Uddevallas kommun (Martin Kihlstrand, Sofia Stengavel)

Stenungsunds kommun (Maria Hubinette)

Orust kommun (Ulrika Marklund)

Tjörns kommun (Kristina Christiansson)

Kungälvs kommun (xx)

Öckerö kommun (Linnea Rösiö)

Företag

AGA Gas AB, Stenungsund (Per Hansson)

Nouryon Surface Chemistry AB, Stenungsund (XX)

Borealis AB, Stenungsund (Marie-Louise Johansson)

Perstorp OXO, Stenungsund (xx )

Inovyn AB, Stenungsund (Mikael Rogerstedt)

Vill du bli medlem?

Enklaste sättet för dig att bli medlem är att maila oss via ida.lindbergh@goteborgsregionen.se så kontaktar vi dig

Observera att du, som privatperson, kan bli medlem för endast 100 kr. Du blir då inbjuden till olika arrangemang vi gör och du har närvarorätt på våra årsmöten, men inte rösträtt. Maila ditt namn och kontaktuppgifter till ida.lindbergh@goteborgsregionen.se och sätt in 100 kr på bankgiro nr 701-5647Nyheter från Vattenrådet för Bohuskusten

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen