/

Publiceringsdatum:

Välkommen till Bohuskustens symposium den 4 oktober 2023!

Bild över segelbåt och fyr

Vattenrådet för Bohuskusten bjuder in medlemskommuner och intresserade till årets konferens med fokus på kommunernas ansvar för vattenvårdsfrågor och nya projekt gällande art-, vatten-, och miljövård

Våra vattendrag och vår kust är viktiga områden som inte känner några gränser, men likväl har svenska kommuner ansvar för sitt vatten på olika sätt. Välkommen till en dag när Ni får lära er mera om gällande lagstiftning och miljövårdande projekt.

Anmälan: ylva.barr@goteborgsregionen.se senast den 2023-09-20

Kostnad: 2188 kr (moms ingår med 438 kr)

Betalning sker till: BG-nr 701-5647

Ange referens: 4 oktober 2023

 

Program:

09.30-10.00 Incheckning, kaffe och smörgås

10.00-10.05 Välkommen, ordförande Annika Westh

10.05-11.00 Projekt Dynamo – det invasiva ostronet. Åsa Strand, Svenska Miljöinstitutet

11.05-12.00 Vattentjänstplanen. Johanna Lindqvist, Lindahl advokater

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.55 Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. Marcus Stenegren, Länsstyrelsen

14.00-14.30 Västkustens båtförbund, Stellan Dahlberg

14.30-15.00 Info om projektplan ReSource2Sea – Ålgräsprojekt, Stenungsund. Björn Lagerdahl Länsstyrelsen

Varmt välkomna!

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen