/

Publiceringsdatum:

VRBK genomförde digitalt årsmöte 15 maj

Digitalmöte

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer anordnades VRBK:s årsmöte 2020 digitalt. Därför sköts 10-års firandet på framtiden

Årsmötet samlade ett tjugotal deltagare och valde Ewa Lavett som ny ordförande i vattenrådet.

Mötet avtackade Boel Lanne och Gunilla Magnusson för långvarig engagerat styrelsearbete då de båda inte ställde upp för omval.

De rådande omständigheterna med covid-19 innebar även att firandet av vattenrådets 10-års jubileum sköts fram till nästa årsmöte.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen