/

Publiceringsdatum:

Vattenrådet för Bohuskusten annordnade möte inom Vattenrådssamverkan Väst 11 februari

Foto från Uddevalla och mötet 11 feb

Vattenrådssamverkan Väst hade uppstartsmöte 2020 med sikte på två gemensamma aktiviteteter under året

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) ingår tillsammans med sju s.k. strömmande vattenråden Gullmarn, Dalslands kanal, Emningsdalsälven, Bäveån, Dalbergså/Holmseån, Strömsån och Göta älv i Vattenrådssamverkan Väst.

11 februari hölls ett uppstartsmöte för 2020 där gemensamma frågor och önskemål om samverkan under 2020 diskuterades.

Mötet enades i att bjuda in till en vattendragsvandring under tidig höst vid Taskeå och Åsanebäcken där många exempel på åtgärder för fiskvandring finns inom en gångbar sträcka.

Dessutom efterfrågades gemensamt möte med vattenrådens kontaktpersoner på Länsstyrelsen i Västra Götaland för att diskutera framtida samverkan med Länsstyrelsen samt få bättre kunskap om ekonomiska regler och förutsättningar för vattenråden som kan påverkas av rådens olika organisationsform. VRBK arbetar vidare med att planera för sådana träffar under året.

 

 

 

 

 

 

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen