/

Publiceringsdatum: 15 maj 2019

Vattendragsvandring vid Valån
den 27 maj 2019 kl. 18:00

Karta över Valån

Måndagen den 27 maj ordnar Säveåns Vattenråd i samarbete med Sportfiskarna och Södra skogsägarna en vattendragsvandring längs Valån.
Vi samlas kl. 18:00 vid platsen markerad på kartan (1)

Det blir information om ån med dess växt- och djurliv, vilka fiskevårdsinsatser som gjorts. Vi får veta hur en biotopkatering går till samt hur skogsbruket arbetar med Blå målklassning.

Ta gärna med egen fika och stövlar eller grova skor.

Parkeringsplats finns vid mötesplatsen.

VÄLKOMNA!

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen