/

Projekt

Här presenteras projekt som vi arbetar med inom Mölndalsåns vattenråd.

Informationsskyltar inom Mölndalsåns avrinngingsområde 2019-2023
Syftet med skyltarna är att öka kunskap och medvetenhet hos allmänheten om vattnets betydelse för människor och miljö samt för de natur- och kulturvärden som finns vid vatten inom Mölndalsåns avrinningsområde. Skyltarna skall också locka männinskor att vistas i naturen och ge tips på intressanta platser att besöka för natur- och kulturupplevelser.
Projektet finansieras genom bidrag från Länsstyrelsen inom Interreg-projektet Water Co Governanace

Inventering av vandringshinder i biflöden till Mölndalsån 2021
Projektets drivs av Sportfiskarna och dess syfte är att öka kunskapen om förekomsten av vandringshinder i biflöden till Mölndalsån. Resultatet kan sedan användas som underlag för att göra åtgärder för att skapa/återställa fria vandringsvägar för fisk och andra organismer knutna till vattenmiljöer
Projektet finansieras genom LOVA-bidrag från Länsstyrelsen samt Mölndalsåns vattenråd genom kommunerna Bollebygd, Härryda och Mölndal

Informationsbroschyr om Mölndalsån 2017 (rev 2021)
Mölndalsåns vattenråd har med medel från Länsstyrelsen tagit fram en informationsbroschyr om Mölndalsån.
Den beskriver kortfattat avrinningsområdet, hur viktigt vattnet är och vilka utmaningarna är för att vi ska uppnå en god vattenstatus i åns vattensystem, men också vad vi kan göra och hur vattenrådet arbetar.
Till broschyren Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Water Co Governance 2016-2021
Mölndalsåns vattenråd deltog under 2019-2021 i projektet Water Co-Governance (WaterCoG) som är ett Interreg-projekt med syfte att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med.
Mer information om WaterCoG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inventering av lämpliga pedagogiska vattenmiljöer för grundskolan 2019
Projektet som skett i samarbete med Sportfiskarna har i uppdrag att inventera lämpliga pedagogiska vattenmiljöer samt ta fram ett informationsmaterial som kan lämnas till skolor.
Projektet finansieras genom bidrag från Länsstyrelsen inom Interreg-projektet Water Co Governanace
Till rapporten Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen